IDEA-mzdy

Aktuální verze modulu IDEA-mzdy je V2019.4:

Seznam provedených změn je k nahlédnutí zde.