IDEA-mzdy

Aktuální verze modulu IDEA-mzdy je V2021.5:

Seznam provedených změn je k nahlédnutí zde.